Mae Medrwn Môn yn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn i ddatblygu rhaglen Cynllunio Lle ar draws yr Ynys. Mae Cynllunio Lle yn edrych ar sut y gallwn wneud ein cymunedau'n gryfach a mwy cydnerth i'r dyfodol trwy ddeall beth sydd gan y cymunedau o ran asedau- adeiladau, mannau gwyrdd, sgiliau a gwybodaeth, grwpiau cymunedol a gwasanaethau cyhoeddus. Wrth ddeall sut mae cymunedau yn edrych, byddwn yn gallu cynllunio a gweithio ar unrhyw flaenoriaethau â nodwyd, fel bod cymunedau wedi eu paratoi i wynebu unrhyw newdiadau i wasanaethau yn y dyfodol, yn fodlon ac yn barod i gymryd rhan a chael llais ar sut y gallai'r newidiadau effeithio arnynt.

Er enghraifft, byddem yn hoffi gwybod beth sy'n gweithio'n dda yn eich cymunedau neu a oes rhai pethau y byddech yn hoffi ei newid. Yn dilyn hyn, bydd y canlyniadau'n cael eu rhannu'n eang gyda'r rhai sy'n darparu gwasanaethau o fewn ein cymunedau (h.y Cynghorau Lleol,yr Heddlu,Gwasanaethau Tân ac Iechyd)

Q1Hoffem glywed gan bawb am y cymunedau y maent yn byw ynddynt. Dywedwch wrthym a ydych chi'n llenwi'r holiadur hwn fel:
Q2
 
  Page 1/6  
Snap Survey Software