Panel Ymchwil Defnyddiwr Chwaraeon Cymru

Diolch i chi am eich diddordeb yn ein helpu i brofi rhai o'r syniadau sydd gennym i wella'r broses ymgeisio am grant. Rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn rhoi amser i wneud hynny.

Dyma gyfle cynnar i weld rhai o'n syniadau, ac mae'n rhoi cyfle i chi roi adborth ar yr hyn rydym yn ei wneud. Bydd eich meddyliau yn ein helpu i ddeall y gwaith yn well, ac i barhau i'w siapio gyda phobl fel chi mewn golwg.

Ar hyn o bryd nid ydych yn ymrwymo i unrhyw beth. Byddwch yn gallu derbyn neu wrthod gwahoddiadau i gymryd rhan fel y dymunwch. Bydd yr ymchwil yn digwydd rhwng nawr a chanol mis Rhagfyr, felly dylai fod digon o gyfle i gymryd rhan ar amser sy'n gyfleus i chi.

 
  Page 1/5  
Snap Survey Software