Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο παγκόσμιο ερωτηματολόγιο της FIVA σχετικά με τα ιστορικά οχήματα για το έτος 2020. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.

Θα αρχίσουμε με μερικές ερωτήσεις για τον εαυτό σας κι έπειτα θα συνεχίσουμε με τα ιστορικά οχήματα που κατέχετε. Ύστερα θα σας ρωτήσουμε σχετικά με το έξοδά σας για τα οχήματα αυτά και τις εκδηλώσεις στις οποίες έχετε συμμετάσχει κι αν αυτές εμπεριείχαν και διανυχτέρευση.

Σας διαβεβαιώνουμε πως οι πληροφορίες που θα παράσχετε θα παραμείνουν ανώνυμες και τα στοιχεία επικοινωνίας σας δεν θα διατεθούν πουθενά.


Παρακαλούμε πατήστε ‘Επόμενη’ για να συνεχίσετε